KANCELARIA PRAWNA

Kancelaria Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych i prawnych z każdej dziedziny prawa, w szczególności w zakresie:

– prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, władza rodzicielska),

– prawo cywilne (zapłata, sprawy spadkowe, podział majątku, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych),

– prawo karne i prawo wykroczeń,

– prawo upadłościowe (upadłość konsumencka),

– prawo handlowe i gospodarcze,

– prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

– prawo administracyjne,

– prawo obrotu nieruchomościami,

– prawo budowlane,

– prawo ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

Kancelaria zajmuje się również kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzeniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów i kontraktów, przygotowaniem dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych firmy oraz sporządzaniem opinii prawnych.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie sukcesji majątkowej, w przekształcaniu spółek, tworzeniu zabezpieczeń na wypadek zaciąganych kredytów oraz koncentrujemy się na wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w celu maksymalnej optymalizacji struktury transakcji i procesów inwestycyjnych.

Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców we wszystkich aspektach na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasza obsługa prawna obejmuje w tym zakresie w szczególności przygotowywanie dokumentacji prawnej potrzebnej w prowadzonej działalności, bieżące doradztwo prawne przy negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami, analizę a także ocenę ryzyka prawnego związanego z prowadzoną działalnością.

Kancelaria zapewnia również kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, jak również przed organami administracji państwowej.

Naszym niewątpliwym atutem są ludzie. Kancelaria współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz rzeczoznawców wielu dziedzin. Gwarantujemy pełny profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny świadczonej obsługi prawnej. Zbudowanie Teamu prawnego pozwala nam kompleksowo Państwa obsłużyć i zapewnić 100% bezpieczeństwo.