MEDIACJE I NEGOCJACJE

Co to jest mediacja

Mediacja – to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnej i bezstronnej osoby, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediator i jego rola

W mediacji uczestniczy mediator – osoba neutralna, bezstronna i umocowana przez obie strony. Mediator nie rozstrzyga kto w sprawie ma rację, nie wydaje opinii ani nie doradza stronom. Wykorzystując wykształcenie prawnicze i elementy psychologii mediator zarządza konfliktem w taki sposób. Aby obie strony znalazły satysfakcjonujące je rozwiązanie.

Profesjonalny mediator powinien nie tylko zarządzać samym przebiegiem mediacji, ale czynnie wpływać na zachowania stron – stosując odpowiednie do tego narzędzia. To działanie to wspólne poszukanie rozwiązań, które może zaakceptować każda strona. Aby tak się stało, strony przy pomocy mediatora odkryją swoje prawdziwe cele, potrzeby i interesy.

Co można mediować

Istotnym jest, iż w drodze mediacji można zakończyć niemal każdą sprawę, która potencjalnie wymaga rozstrzygnięcia sądu, w szczególności:

– uregulowanie wysokości alimentów na rzecz dzieci lub małżonka,

– podział majątku wspólnego,

– określenie sposobu korzystania z mieszkania,

– wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,

– kontakty z małoletnimi dziećmi,

– rozwód,

– sporządzenie planu wychowawczego,

– zapłatę,

– zadośćuczynienie,

– zniesienie współwłasności,

– dział spadku,

– likwidacja spółki,

ale też wiele innych, konfliktowych i wymagających zaangażowania bezstronnej osoby trzeciej spraw.

Wysoko wykwalifikowany mediator skuteczne poprowadzi również negocjacje. Oferujemy negocjacje we wszystkich sprawach biznesowych, negocjowaniu umów i kontraktów, przy sprzedaży nieruchomości, a także w każdej innej sprawie, w której strony mają impas.

Jak przebiega mediacja

Aby przystąpić do mediacji wystarczy skontaktować się z mediatorem przedstawiając zarys problemu i pozostawiając kontakt do drugiej strony konfliktu.

Na tym etapie osobisty udział stron nie jest konieczny.

W celu umówienia spotkania mediacyjnego – mediator kontaktuje się ze stronami ustalając miejsce i termin posiedzenia.

Jeśli wolą stron jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań w celu przedstawienia swoich stanowisk, mediator umawia spotkania osobiste a dopiero w dalszej kolejności wyznacza termin posiedzenia, na którym będą obecne dwie strony konfliktu i mediator.

Mediacja kończy się spisaniem porozumienia w formie ugody.

Czas trwania mediacji

Średni czas trwania postępowania mediacyjnego to od 2 do 4 tygodni, przy czym strony spotykają się średnio od 3 do 4 razy.

Dla zobrazowania – postępowanie sądowe w tej samej sprawie trwa ok 2-5 lata.

Dlaczego mediacja jest skuteczna

Przewaga mediacji nad postępowaniem sądowym widoczne jest na każdej płaszczyźnie.

Dzięki mediacjom nie dochodzi do eskalacji konfliktu. Natomiast sąd oznacza wojnę, na której nie ma wygranych i przegranych – są tylko okaleczeni. W mediacji natomiast obie strony są wygrane, gdyż to one same wypracowały satysfakcjonujące je porozumienie i mają wpływ na ostateczne zapisy ugody mediacyjnej.

Dzięki mediacji zaoszczędzisz:

– czas

– pieniądze

– oraz niewątpliwie stres związany z długoletnim procesem sądowym