Czy wiesz jak wygląda dziedziczenie ustawowe?

Trzeba pamiętać, że pierwszeństwo ma zawsze dziedziczenie testamentowe, jako że jest wyrazem bezpośredniej woli spadkodawcy. Jeżeli jednak nie sporządzono takiego dokumentu to kolejność spadkobrania będzie określała ustawa. Podobnie będzie, kiedy żadna z osób wskazanych w testamencie nie będzie chciała lub mogła być spadkobiercą. Przepisy prawa spadkowego stanowią, że udział w Czytaj dalej…